Nyitólap1. Studies in Asiatic Researches (1836-1839)

Bka’-wgyur

1. Analysis of the Dulva (175-227)    pdf (1,86 MB)

2. Analysis of the Sher-chin (265-273)    pdf (315 kB)

3. Phal-chen 273-278    pdf (230 kB)

4. Kon-tsheg 278-284    pdf (235 kB)

5. Analysis of the Mdo Ka-Na (284-320)    pdf (1,24 MB) ,     Pa - A (320-358) pdf (1,25 MB)

6. Myang-Hdas (359)    pdf (47 kB)

7. Analysis of the Gyut Ka-Na (359-388)    pdf (0,99 MB) ,     Pa-Zha (388-424)    pdf (1,26 MB)


Bstan-wgyur

Abstract of the content of the Bstan-Hgyur    pdf (766 kB)


Life of Buddha (Shakya)

Notices of the Life of Shakya2. Articles in the Journal of the Asiatic Society of Bengal (1832-1840)

1. Geographical Notice of Tibet: JASB I (1832), 121-127.

Repr.: Duka (angol), 176-178.
Repr.: TS 1-7.
Repr.: Coll 1-7
Magyarul: Tibetország földleirása tibeti kútforrások szerint: Duka, XIV. közl., 325-332. p.
 pdf (270 kB)


2. Translation of a Tibetan Fragment: JASB I (1832), 269-276.

Repr.: Duka (angol), 179-180.
Repr.: TS 9-19.
Repr.: Coll 9-19.
Magy.: Egy tibeti irodalmi töredék: Duka, I. közl., 165-175.
 pdf (372 kB)


3. Note on the Origin of the Kala-Chakra and Adi-Buddha Systems: JASB II (1833), 57-59.

Repr.: Duka (angol), 181-186.
Repr.:TS 21-23.
Repr.:Coll 21-23
Magy.: Jegyzék a Kala Chakra és Adi Buddha vallási rendszerek eredetéről: Duka, X. közl., 313-316.
 pdf (118 kB)


4. Translation of a Tibetan Passport, dated A. D. 1688: JASB II (1833), 201.

Repr.: Duka (angol), 182.
Repr.: TS 25-26.
Repr.:Coll 25-26.
Magy.: Egy tibeti útlevél tartalma: Duka, XVI. közl., 363-365.
 pdf (83 kB)


5. Origin of the Shakya Race translated from the La, or the 26th volume of the mDo class in the Ka-gyur,
     commencing on the 161st leaf: JASB II (1833), 385-392.

Repr.: Duka (angol), 182-186.
Repr.: TS 27-34.
Repr.:Coll 27-34.
 pdf (280 kB)
Magy.: A Shakya nemzetségnek eredete: Duka, IX. közl., 306-313.


6. Tibetan Symbolical Names, Used as Numerals: JASB III (1834), 5-8.

Repr.: Duka (angol), 186-189.
Repr.: TS 35-39.
Repr.:Coll 35-39
 pdf (108 kB)
Magy.: Allegóriái szavak sorozata, melyek a tibetieknél számok gyanánt használtatnak: Duka, XX. közl., 405-407. p.


7. Extracts from Tibetan Works: JASB III (1834), 57-61.

Repr.: Duka (angol), 189-193.
Repr.: TS 41-45.
 pdf (170 kB)
Repr.:Coll 41-45


8. Analysis of a Tibetan Medical Work: JASB IV (1835), 1-20.

Repr.: Duka (angol), 201-204.
Repr.: TS 47-65.
Repr.: Coll 47-65
 pdf (772 kB)
Magy.: Egy tibeti orvosi munka ismertetése: Duka, XV. közl., 332-362. p.


9. Interpretation of the Tibetan Inscription on a Bhotian Banner, taken in Assam, and presented to the Asiatic
     Society by Captain Bogle: JASB V (1836), 264.

Repr.: Duka (angol), 193-194.
Repr.: TS 67-69.
Repr.:Coll 67-69
 pdf (100 kB)
Magy.: Egy Assamban elfoglalt Bhutia zászlón olvasható tibeti feliratnak értelmezése, mely Captain Bogle által ajándékoztatott az Asiatic Societynek Calcuttában: Duka, XIII. közl., 323-324.


10. Note on the White Satin-Embroidered Scarfs of the Tibetan Priests: JASB V (1836), 383.

Repr.: Duka (angol), 194-195.
Repr.: TS 71-72.
Repr.: Coll 71-72
 pdf (62 kB)
Magy.: A tibeti papok vállszalagja: Duka, XII. közl., 321-323.


11. Notices on the Different Systems of Buddhism, extracted from the Tibetan Authorities: JASB VII (1838),
     142-147.

Repr.: Duka (angol), 195-198.
Repr.: TS 73-79.
Repr.:Coll 73-79
 pdf (206 kB)
Magy.: Előleges jegyzetek, a buddhismus különféle felekezeteiről: Duka, IV. közl., 193-198.


12. Enumeration of Historical and Grammatical Works to be met with in Tibet: JASB VII (1838), Part II, 147-152.

Repr.: Duka (angol), 198-199.
Repr.: TS 81-87.
Repr.:Coll 81-87.
Magy.: Történelmi és nyelvtani munkák lajstroma a tibeti irodalomban: Duka, IV. közl., 199-200.


13. Remarks on Trans-Himalayan Buddhist Amulets: JASB IX (1840), Part II, 905-907.

Repr.: Duka (angol), 199-200. p.;
Repr.: TS 89-91. p.
Repr.:Coll 89-91
Magy.: Észrevételek a Himalayák túlsó vidékein divatozó buddhista Amulettekröl: Duka, XVII. közl., 366-368.


14. A Brief Notice of the Subhásita Ratna Nidhi of Saskya Pandita, with extracts and translations:
     JASB XXIV (1855), 141-165. p; XXV (1856), 257-294. (posztumusz kiadás)

Repr.: Duka (angol), 205-206. p.;
Repr.: TS 93-172.
Repr.:Coll 93-172.
Magy: Saskya Pandita «Subhasita Ratna Nidhi» czímű munkájának ismertetése kivonatokban. Duka, XVIII. közl., 369-392.

Rövidítések

Bodor Kőrösi Csoma Sándor. Buddha élete és tanításai. Fordította, az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bodor András. II- javított kiadás. Bukarest 1832. [Első kiadás: Bukarest 1972]
Coll Tibetan Studies. In: Collected Works of Alexander Csoma de Kőrös, 1-4. kötet szerk. Terjék József, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. [TS reprintje]
Duka (angol) DUKA, Theodore: Life and Works of Alexander Csoma de Kőrös. Trübner's Oriental Series London, 1885.
Duka (magy) DUKA Tivadar: Kőrösi Csoma Sándor dolgozatai. Magyar Tudományos Akadémia kiadásában, Budapest, 1885, 165-411
LTB Alexander Csoma de Körösi: The Life and Teachings of Buddhas. Susil Gupta Privatie Limited. Calcutta 1957
TS DENISON ROSS, E. 1912 (eds). Tibetan Studies: being a reprint of the articles contributed to The Journal of the Asiatic Society of Bengal, by Alexander Csoma de Körös. Edited by E. Denison Ross. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press.

Készítette: Webkincstár