Nyitólap

Kőrösi Csoma szellemi hagyatéka:
a Csoma-gyűjtemény

Kőrösi Csoma Sándor tibeti különgyűjteményét még életében Malannak ajándékozta, aki majd ötven év múlva Duka Tivadar közbenjárására a Magyar Tudományos Akadémiára hagyományozta. Duka Tivadar a hagyatékot bemutatta Londonban, a Royal Asiatic Society közgyűlésén 1884. június 16-án (1)Az előadás magyar szövegét a Budapesti Szemle l884-dik évi szeptemberi száma közli]
A gyűjtemény legbecsesebb könyvei az ún. Alexander könyvek, ezeket tibeti lámák írták Csoma számára.
, majd díszes szekrényt készítetett , ahol az összes Csoma relíkviát elhelyezte, s akaratának megfelelően a szekrényt az MTA Könyvtár olvasótermében helyezték el.(2)Amikor létrejön a Keleti Gyűjtemény, akkor a szekrény ide kerül. A gyűjtemény történetét ismerteti: Terjék J.: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (1976a). [Keleti Tanulmányok - Oriental Studies, 1] A gyűjtemény katalógusa csak jóval később készült el, mert nem volt senki, aki képes lett volna rá, (3)A tibetisztikát Csoma halálának 100. évfordulója alkalmával Ligeti Lajos vezeti be az ELTE Belső-ázsiai Tanszékén. előbb Nagy Lajos(4)Nagy, L. J. [Lajos Gyula]: Tibetan Books and Manuscripts of Alexander Csoma de Kőrös in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. (Bibliotheca Orientalis Hungarica 5.) Budapest, 1942., majd Terjék József (5)Terjék J.: Kőrösi Csoma dokumentumok az Akadémiai Könyvtár gyűjteményeiben. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest 1976.
Terjék József: Collection of Tibetan MSS and Xylographs of Alexander Csoma de Kőrös. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest, (1976).
ismerteti részletesen.
A gyűjtemény kiemelkedő részét azok a könyvek jelentik, melyeket tibeti lámák írtak Kőrösi Csoma kérésére, s az Alexander könyvek névvel váltak ismerté. A nemzetközi tudományosság számára A.H. Francke (6)Francke, A. H.: Neues über Csoma de Kőrös, Ung. Jb. VI (1926), 320-322. ~~Francke, A. H.: Die Fragen des Alexander. Eine von Alexander Csoma de Kőrös hervorgerufene tibetische Schrift, Ung. Jb. VIII (1928), 375-377. és Ligeti Lajos (7)Ligeti, Louis: Ouvrages tibétains rédigés a l'usage de Csoma, T'oung Pao XXX (1933), 26-36. mutatta be először, 1976-ban pedig hasonmás kiadásban jelentek meg.(8)Terjék J.(ed.) Tibetan Compendia Written for Csoma de Kőrös by the Lamas of Zang-dkar. New Delhi, (1976). (Sata-Pitaka Series, Volume 231)
A gyűjtemény jelenleg az MTA Könyvtára Keleti Gyűjteményének féltve őrzött kincse: csoma.mtak.huA gyűjtemény jegyzéke

1.
Rten-cing wbrel-bar wbyung-ba’i snying-po’i tshig-le’ur byas-pa
Az oksági összefüggések lényegének verses kifejtése.

2.
Bar-do’i gdams-pa; Sku gsum thar-pa’i nye-lam
A három testet felszabadító rövid út, Útmutatás a köztes létre.

3.
Dris-lan; Grub-mtha’i rgya-mtshor wjug-pa’i gru-rdzing
A tanrendszerek tengerére behatoló hajó - kérdések válasza.
ALEXANDER-könyv (Író: Tshul-khrims rgya-mtsho).

4.
Rgya-gar rum-yul-pa Sken-dhas dris-lan
Az indiai-európai Sándor kérdéseinek válasza.
ALEXANDER-könyv (Író: Kun-dga’ chos-legs)

5.
Bcom-ldan-wdas thub-pa’i dbang-po’i mdzad-pa, mdo-tsam brjod-pa; Mthong-bas don-ldan rab-tu dga’-ba-dang bcas-pas; dad-pa’i nyin-byed phyogs brgyar wchar-ba
A Győzedelmesen Távozott, a Bölcsek Ura élet-tettének legendás elbeszélése; A hit napsugarát száz irányba szerteragyogó rendkívül örömteli mű, melynek puszta látása is hasznot hajtó.

6/a
Gso-dpyad yan-lag brgyad-pa; Rgyud-bzhi’i bsdoms-tshig bkod-pa
A nyolc részből álló gyógyászat, a Rgjud-bzsi elemzése.
ALEXANDER-könyv (Író: Sangs-rgyas phun-tshogs)

6/b
Rtsis-kyi bstan-bcos
A számítás tankönyve.
ALEXANDER-könyv (Író: Sangs-rgyas phun-tshogs)

7.
Gdan, Dus thun-mongs-kyi brtsis-gzhi’i rnam-bshad; Blo-gsal dga’-ba bskyed-pa’i pad-tshal
Lótuszliget, amelyből a világító értelem boldogsága fakad; A Gdan, Dusz általános számítási rendszer c. mű részletes magyarázata.

8.
Sgra dang snyan-ngag, sdeb-sbyor sogs-kyi don
Nyelvészet, költészet, metrika etc. értelmezése.
ALEXANDER-könyv (Író: Szangsz-rgjasz phun-chogsz)

9.
Bod-kyi skad-las gsar-rnying-gi brda’i khyad-par ston-pa, legs-par bshad-pa’i Li-shi’i gur-khang
A jól kifejtett Lisi-palota; amely a tibeti nyelvészet tárgyköréből a régi és új szavak közötti különbséget mutatja be.

10.
Mngon-brjod; Mu-tig-gi wphreng-ba
Igazgyöngyfüzér c. metaforagyűjtemény

11.
Wphags-pa wjam-dpal-gyi mtshan yang-dag-par brjod-pa
A szent Manydzsusrí neveinek valódi megnevezése.

12.
Tshe wpho-ba ji-ltar wgyur-pa’i mdo
Az életből való elmúlást bemutató szútra.

13.
Chos-kyi rnam-grangs-kyi brjed-byang
A buddhista tan műszavainak listája.

14.
Mnyam-med Tsong-kha-pa chen-pos mdzad-pa’i Byang-chub lam-rim chen-mo
A páratlanul nagy Conkapa készítette A megvilágosodás lépcsőzetes útja, a nagy (=bő változat).

15.
Byang-chub lam-gyi rim-pa chung-ba
A megvilágosodás lépcsőzetes útja, a kicsi (=rövid kifejtésben).

16.
Byang-chub lam-gyi rim-pa’i dmar-khrid; Thams-cad mkhyen-par bgrod-pa’i myur-lam
A tökéletes megértéshez vivő gyors út; A megvilágosodás fokozatos útjának vezérfonala.

17.
Byang-chub lam-gyi rim-pa’i bla-ma brgyud-pa’i rnam-par thar-pa; Padma dkar-po’i wphreng-ba
Fehér lútuszfüzér; A megvilágosodás fokozatos útja hagyományozásának történte.

18.
Byang-chub lam-gyi sgron-ma
A megvilágosodás útjának mécsese.

19.
Lam-gyi gtso-bo rnam gsum-gyi rnam-bshad, gsung-rab kun-gyi gnad bsdus-pa; Legs-bshad snying-po
A bölcs magyarázatok esszenciája; Az út három fő tényezője tétel részletes magyarázata, minden e tárgyra vonatkozó diskurzus lényegének gyűjteménye.

20.
Chos-byung; Bstan-pa’i padma rgyas-pa’i nyin-byed
A tan lótuszát szélesen kitáró napsugár c. tantörténet.

21.
Wdod-khams dbang-phyug-ma Dmag-zor rgyal-mo’i sgrub-thabs, gtor-chog
A Vágyvilág úrnőjének, Viszályt hárító királynőnek megjelenítő rítusa, szóró rituáléja.

22.
Dge-slong-ma Dpal-mo’i lugs-kyi Thugs-rje-chen-po’i sgrub-thabs
A nagy könyörületes (istenség) megjelenítésének módja – Dicsőséges szerzetesnő látomása szerint.

25.
Gsung-lan chab-shog-gi skor-rnams
Intelmek gyűjteménye.

26.
Rgyal-po Zla-ba-bzang-po’i rnam-phrul, ta’i-shi-tu chen-po Rnam-rgyal-grags-pa’i wdri-ba
Davaszangpo király inkarnációja, Namgyaltrakpa kérdései.

27.
Rgyal-po Zla-ba-bzang-po’i rnam-phrul, ta’i-shi-tu chen-po Rnam-rgyal-grags-pa’i wdri-ba’i lan
Davaszangpo király inkarnációja, Namgyal-trakpa kérdéseinek válasza.

28.
Grub-pa’i gnas chen-po Shambhala’i rnam-bshad, phags-yul-gyi rtogs-brjod-dang bcas; Ngo-mtshar bye-ba’i wbyung-gnas
A csodálatos tettek forrása; A bölcsek nagy helyének, Sambhalának leírása, a szent ország (India) bemutatásával együtt.

29.
Dus-kyi wkhor-lo’i wchad-thabs-kyi zin-bris, legs-bshad; Gsal-ba’i me-long
Tündöklő tükör c. elmés kifejtés, az Időkerék kifejtési módjának summája.

30.
Bstan-rtsis; Wdod-sbyin gter-bum
A kívánságokat teljesítő kincsestár - kronológiai tanulmány.

31.
Gdan, Dus thun-mong-gi rtsis-gzhi
A négy trónus és az Időkerék általános számítási rendszere.

32.
Rtsis-kyi sngon-wgro nyer-wkho rnam-gsal; Rig-lam sgo-wbyed
Ami a tudomány útjának kapuját feltárja – közérthető bevezetés a számítástanba.

33.
Byá-ka-ra-n.a Sum-cu-pa dang Rtags-kyi wjug-pa gnyis
A harmincból álló és a Bevezetés a nemekbe – két nyelvészeti mű.

34.
Bod-kyi brda’i bstan-bcos, legs-par bshad-pa; Rin-po-che’i za-ma-tog bkod-pa
Drágaköves ékszerládika Tibeti nyelvészeti tanulmány, közérthető kifejtésben

35.
Bod-kyi brda’i bye-brag gsal-bar byed-pa’i bstan-bcos, tshig-le’ur byas-pa; Mkhas-pa’i ngag-gi sgron-ma
A bölcsek beszédének mécsese c. világosan kifejtett verses tanulmány a tibeti nyelvészet tárgyköréből.

36.
Lung-ston-pa Sum-cu-pa dang Rtags-kyi wjug-pa’i rnam-wgrel, legs-par bshad-(pa); Snyan-byed nor-bu
Világosságot adó drágakő; A harmincból álló és a Bevezetés a nemekbe művek részletes magyarázata.

37.
Snyan-ngag me-long dka’-grel; Dbyangs-can dgyes-pa’i glu-dbyangs
Szaraszvati istenné örömteli, harmóniadús éneke; A költészet tükre c. mű nehezen érthető részeinek magyarázata.

38.
Rgya-skad klog-thabs-kyi gzhung-don, dper-brjod-dang bcas-pa; Klags-pas chog-pa
Ami olvasás útján kielégít; a szanszkrit szöveg recitálási módjának lényege, példákkal együtt.vissza az oldal tetejére

Készítette: Webkincstár